Senaste inläggen

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 2 feb 15:07

Idag publicerade Svenska Dagbladet en artikel, ”De kräver bara rätten till sitt språk”, av Vincent Dahlbäck. Han berättar om en aktuell protestaktion, som har genomförts av fyra khoisanmän för att deras språk ska erkännas av Sydafrikas regering.


Men en uppgift är märklig i den korta artikeln. Dahlbäck skriver:


”Khoisan är ett språk som har talats i 5 000 år (min fetstil), spritt över hela Afrika, men som inte ingår i Sydafdrikas elva officiella språk.”


Men varför just 5 000 år? Talade språk brukar inte lämna några spår efter sig. Vad bygger dateringen på?


DNA-studier tyder på att khoisanfolken avskildes mycket tidigt från den övriga människorasen, homo sapiens, för 60 000 – 90 000 år och att deras utbredningsområde i Afrika har varit betydligt större än dagens. De har successivt undanträngts av framför allt bantutalande folk, förmodligen även nilo-saharisktalande folk, och från och med 1600-talet av holländarna i Sydafrika. Khoisan finns idag huvudsakligen i Sydafrika, Botswana och Namibia, med en liten utpost i Tanzania. Tre språkfamiljer tycks vara företrädda bland khoisanfolken. Det är alltså oegentligt att tala om bara ett khoisanspråk.


 

                          (Kartan från Wikipedia)


Det finns ingen enighet bland forskarna om när språket uppstod, även om de flesta torde acceptera att det är minst 100 000 år gammalt. Säkert hade också khoisanfolkens förfäder ett språk, när de avskildes från den övriga människorasen. Jag känner inte till om någon khoisanvarietet har rekonstruerats i likhet med protoindoeuropeiskan, men en sak är säker: khoisan har talats betydligt längre än 5 000 år. Vilken slags khoisan som talades för 5 000, 10 000 år sedan etcetera, är en annan sak. Språk genomgår interna förändringar utan kontakt med andra språk.


Per-Åke Lindblom


(Denna nätdafgbo är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 1 feb 15:26

(Pressmeddelande från Skolverket)


Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.


– Det är viktigt att säkra att eleverna undervisas av lärare som är förtrogna med det svenska språket, läroplanerna och betygssystemet. Det handlar också om att skapa enhetlig lagstiftning för landets skolor. Därför bör undantaget från kravet på svensk lärarlegitimation tas bort. Mot bakgrund av att det råder lärarbrist så behöver det utredas och genomföras på sikt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.


Skolverket har på uppdrag från regeringen undersökt och kartlagt undervisning som bedrivs på engelska i gymnasieskolan. I uppdraget har det också ingått att lämna förslag på åtgärder, exempelvis ändrade regler. Rapporten visar att 29 gymnasieskolor, varav 18 kommunala och 11 fristående, har engelskspråkig undervisning i minst en kurs. På 12 av dessa skolor används engelska som undervisningsspråk i mellan 70 och 100 procent av kurserna om språkämnena inte räknas med.


Resursstarka elever och höga resultat

 

Rapporten visar att de flesta eleverna i gymnasieskolor med engelskspråkig undervisning går ut med höga betyg. De hade i regel också med sig höga betyg från grundskolan. Många elever har också gynnsamma förutsättningar för goda studieresultat. Dubbelt så många elever i dessa gymnasieskolor har högutbildade föräldrar jämfört med riket i övrigt. Kopplingen mellan föräldrars utbildning och deras barns skolresultat är belagd i en rad studier.


Effekter av engelskspråkig undervisning

 

Det vetenskapliga underlaget om effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat. En ny forskningsstudie på tre skolor visar att elevernas engelska utvecklades bättre i vissa delar, men inte andra. Studien visade också att elevernas svenska utvecklades sämre i vissa delar. Tillsammans med annan forskning är den sammantagna bilden att engelskspråkig undervisning har förhållandevis blygsamma effekter på engelskan och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna.


– Elever som till stor del undervisas på engelska riskerar att inte lära sig den ämnesrelaterade svenskan. Att lära sig centrala begrepp på svenska är viktigt, inte minst för att kunna delta i samhällsdebatten, säger Peter Fredriksson.


Engelskspråkig undervisning ställer stora krav

 

Undervisning på ett språk som inte är elevernas modersmål ställer särskilda krav på lärarnas kompetens eftersom kunskap och språk hänger så tätt ihop. Som i all undervisning krävs också kunskaper om svenska läroplaner, betygssystem och kunskapskrav, vilket är ett viktigt skäl till att undantaget från kravet på lärarlegitimation bör tas bort på sikt. Lärare med utländsk lärarexamen som undervisar på engelska är undantagna kravet på svensk lärarlegitimation om de inte undervisar i språkämnen.


Regler saknas

 

Jämfört med andra länder är engelskspråkig undervisning ovanligt oreglerad i Sverige. Andra länder har till exempel regler för hur mycket undervisning som får bedrivas på engelska, vilket språk som eleverna ska bedömas på, eller krav på särskilda tillstånd för engelskspråkig undervisning. I Sverige finns inga sådana regler i gymnasieskolan. Regler som är relevanta i sammanhanget är språklagen och gymnasieskolans läroplan. Språklagen säger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Läroplanen säger att det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.


– Frågan är om en gymnasieskola som till stor del bedriver undervisning på engelska lever upp till språklagens och läroplanens krav. Detta och andra frågor om engelskspråkig undervisningen behöver utredas vidare. Vi lämnar nu över rapporten till regeringen som avgör om de vill gå vidare för att förändra reglerna, säger Peter Fredriksson.


Kontaktuppgifter

 

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För frågor om fakta, forskning och statistik i rapporten kontakta undervisningsråd Marika Sanne på 08-527 331 52


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)


Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 31 jan 16:15

"För kommuner som inte vill hamna på efterstjälken kommer det krävas ..." , skriver Tillväxtverket i en rapport.


Och inte efterkälken heller.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 30 jan 16:09

Till min glädje såg jag idag att ännu ett anglofilt namn i stockholmsområdet byts ut mot ett svenskt dito. Först var det Vällingby som bytte tillbaka till Vällingby centrum från det fåniga Vällingby City.


Nu tar jag med den största glädje adjö av Infra City i Upplands Väsby, till förmån för området Bredden. Det är också mycket glädjande att Sveriges blivande högsta byggnad i Göteborg kommer att få namnet Karlatornet. Högre än bland annat Turning Torso i Malmö. ( Behöver jag påpeka att jag ogillar namnvalet).


Per-Owe

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 30 jan 11:40

I en debattartikel i Västerbottens-Kuriren skriver Ola Nilsson, forskningskommunikatör i Umeå, tidigare reporter vid Sveriges Television i Umeå, tillsammans med Christoffer Wiik, företagare i Vasa, och tidigare reporter vid Finlands radio och tv, YLE:


”Det går trögt för projektet ny färja Umeå–Vasa. Sveriges regering säger nej till stöd, Finland tvekar och på EU-nivå tycks man kallsinnig till ’Midway Alignment’. Inte att undra på. Såvitt vi vet ligger inte Midway i Norden eller i Europa. Med ett vettigare namn finns däremot chans till framgång. Sämre kan det i vart fall inte gå.”


Namnet är fullständigt obegripligt, konstaterar skribenterna:


”Ett namn är ett varumärke som ska skapa association, identifikation och vision. En färja mellan Umeå och Vasa är inte jeans eller hamburgare. Därför måste namnet bygga på en faktisk anknytning till vad det handlar om och var det ligger.


Det bör dessutom vara någorlunda kort, kännas naturligt för berörda och inge en känsla av seriositet.


’Midway Alignment’ uppfyller inte ett enda av dessa kriterier. Utan förklaring är det fullkomligt obegripligt vad det är eller var det ligger. Ingen – absolut ingen! – i Vasa eller Umeå känner sig berörd av namnet. Möjligen kan det locka till ett eller annat gapskratt i korridorerna i Stockholm, Helsingfors och Bryssel, men skratt ger ingen finansiering.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 30 jan 08:00

Hufvudstadsbladet berättade igår:


”Omvalda presidenten Sauli Niinistö anser att svenskan i Finland behövs och att det är något alla bör läsa.

– Jag har svårt att förstå att man ska behöva diskutera landets tvåspråkighet, säger president Sauli Niinistö (valmansförening).


Vid presskonferensen som avslutade valvakan vid Ständerhuset på söndagen var Niinistös budskap klart. Finland är och förblir ett land med två nationalspråk.


Som exempel på varför det är viktigt att man i Finland lär sig svenska tog han det omfattande samarbetet med Sverige.”


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 29 jan 17:14

Karlstads universitet anordnar ASLA-symposiet den 12 – 13 april. Det heter i inbjudan:


”Det nationella symposiet för ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, anordnas den 12–13 april 2018 av Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet.


Temat för ASLA-symposiet 2018 är ”Klassrumsforskning och språk(ande)”, vilket vi valt att på engelska översätta till Classroom research and language/languaging”. Även andra bidrag inom tillämpad lingvistik, utöver de som knyter an till temat, välkomnas. Konferensspråken är svenska och engelska och vi välkomnar bidrag på dessa språk. Eftersom ASLA önskar uppmuntra till nordiska samarbeten välkomnar vi även bidrag på danska och norska.”


Det är egentligen självklart att välkomna bidrag på danska och norska, men vi uppmärksammar det ändå. Det är ett praktiskt sätt att upprätthålla den mellannordiska språkförståelsen.


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

Av Nätverket Språkförsvaret - Söndag 28 jan 12:45

I en debattartikel i Aftonbladet den 23 januari tar Göran Linde, professor i pedagogik, kortfattat upp svenska språkets ställning:

 

”Samhällseliterna vill förneka svensk kultur och helst avskaffa den. Den kampanjen grundas i uttalanden av Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. Men varken Reinfeldt eller Sahlin är några spelare i kulturpolitiken och deras uttalanden har inte betytt något för den verkliga kulturpolitiken. Verkligheten är att vi har satsat på en digitalisering av Riksarkivet som är en enormt rik källa för forskning om svensk kultur- och vetenskapshistoria. Vi har ett välfungerande riksantikvarieämbete. Vi har gjort en storsatsning på utgrävningar i Birka och byggt upp ett museum som gestaltar tiden för nationens konsolidering och vi har byggt ut Vasamuseet som visar fram det svenska stormaktsväldet. Svenska språket värnas av Svenska språknämnden och av Svenska Akademien (min fetstil). Det blir onekligen lite märkligt att om och om igen matas med att samhällseliten förnekar den svenska kulturen och vill riva ner den. Det stämmer inte med vad våra urstarka offentligt finansierade kulturarvsbevarande institutioner faktiskt gör.”


Det ligger utanför ramen för Språkförsvarets begränsade minimiplattform att kommentera det övriga innehållet i hans artikel. Men vilken vikt ska man egentligen fästa vid hans påstående om hur svenska språket värnas? Han påstår att Svenska språknämnden värnar svenska språket, men Svenska språknämnden bytte namn till Språkrådet och uppgick i myndigheten Institutet för språk och folkminnen 2006, det vill säga för 12 år sedan. Det är svårt att ta någon på allvar som uttrycker sig tvärsäkert, men som missar en så enkel faktauppgift. Det är dessutom ett märkligt uppifrånperspektiv.  Språkrådet ingår i en statlig myndighet och Svenska Akademien är en stiftelse.  Ingendera organisationen – bortsett från alla förtjänster i övrigt – utmärks av att de försöker mobilisera allmänheten till försvar för det svenska språket. Vad med alla andra, vanligt folk? Vad med organiserade gräsrotsorganisationer som Språkförsvaret?


Observatör

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)Presentation

Omröstning

Vad är ett ord? Lingvister diskuterar vad ett ord egentligen är. Vad anser du? Ett ord
 är det som omges av mellanslag i skrift
 är en sammanhållen betydelseenhet
 är en sammanhållen självständig betydelseenhet
 en samling språkljud, som uppfattas ha självständig betydelse
 består av ett eller flera morfem (minsta betydelsebärande enhet)
 är en självständig språklig enhet (del av mening) av språkljud eller en fixerad serie sådana
 är ett språkljud/en serie språkljud, som överför en betydelse utan att vara delbart/-a
 är språkljud, som syftar på något utanför sig självt, exempelvis verkligheten
 är ett språkljud, eller en samling språkljud, som kan kombineras i det oändliga
 är en enskild språkenhet, som har mening och kan uttalas eller skrivas
 en enskild språkenhet, som har mening och kan uttalas och som nedskrivet omges av mellanslag

Fråga mig

107 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se