Direktlänk till inlägg 7 maj 2019

Protest mot Internationella engelska skolans etablering i Karlskrona

Till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm                        4 maj 2019

       Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen, 371 38 Karlskrona

 

 

Ärende: Protest mot Internationella engelska skolans etablering i Karlskrona

 

Varför har den samhällsgemensamma svenskan så svagt skydd i svensk skola?    

 

Med denna skrivelse vill Språkförsvarets styrelse protestera mot att friskolekoncernen Internationella engelska skolan får etablera sig i ytterligare en kommun, i detta fall i Karlskrona. Vi yrkar på att etableringen får avslag, och detta därför att Skolinspektionen vid ett godkännande av etableringen då gör detta i strid mot Språklagen från 2009 (SFS 2009:600), där svenska tydligt framhävs som landets gemensamma och samhällsbärande språk. Internationella engelska Skolan följer inte denna princip, som en skola i det allmänna skolväsendet ska göra.


Användningen av engelska har ökat kraftigt det senaste decenniet som en följd av internationaliseringen och globaliseringen. En förenklad engelska har vuxit fram, som ibland kallas ”globish”, utan nyanser men för enkel kommunikation mellan människor som inte har ett annat gemensamt språk. Det som blir lidande av detta är det avancerade språket, där det viktiga nyansordförrådet finns. Det avancerade språket i Sverige, för den gemensamma och komplicerade problemlösningen, måste vara svenska, och den behöver tränas gemensamt i skolan.


Förutsättningarna för engelskspråkiga skolor i Sverige är i nuläget alldeles för generösa och oreglerade: en grundskola får ha upp till 50 % engelska enligt dagens skolförordningar (SFS 2003:459), ett gymnasium upp till nästan 90 % (d.v.s. allt utom svenskämnet). Detta gällde 2003 års försöksverksamhet, som aldrig utvärderats, inte som en permanent reglering som strider mot Språklagen från 2009, där svenskan slås fast som landets samhällsbärande språk. Det finns för övrigt inget annat land som har en så vag reglering av skolor som bedriver undervisning på främmande språk som Sverige.


Som exempel har friskolekoncernen Internationella engelska skolan genomgående betonat engelska på alla sina grund- och gymnasieskolor. Skolkoncernen förefaller ha detta som affärsidé. På sin nätsida skriver man bl.a att målet är att eleverna skall behärska engelskan med ”total inner security” (direkt citat). Hur är det då med målsättningen för svenskan? Får den då stå tillbaka? Det är ofrånkomligt att det hos IES och skolans elever uppstår förvirring om vilket språk som skall fördjupas mest i skolan.


Vi menar således att Skolinspektionen måste se nämnda skolförordningar som underordnade Språklagens skrivning om svenskan som det allmännas gemensamma språk.


Som vi ser det får engelskspråkiga grund- och gymnasieskolor allvarliga följder för många elever i Sverige. För det första uppstår en förvirring hos unga människor om vad som är huvudspråket och det viktigaste språket i Sverige för deras framtid. För det andra riskerar kunskap att gå förlorad p.g.a att en mer ytlig förståelse blir vanligare när viktiga språkliga redskap inte tränas upp som de ska i skolan. Sedan flera år visar undersökningar att ungdomars nyansordförråd och ordförståelse stadigt minskat, vilket också många lärare kan vittna om. Detta har naturligtvis många orsaker, men en är splittringen och konkurrensen om tid mellan svenskan och andra språk.


Vi är mycket bekymrade över att staten i sina förordningar har gett olika aktörer alldeles för stor frihet att bedriva undervisning på andra språk, i synnerhet på engelska, så att svenskan på sikt kan bli hotad som samhällsbärande språk. Om inte svenskan i skolan värderas högre än idag som ett gemensamt språk, inte minst vid godkännanden av nya skoletableringar, blir det mycket svårt att motivera den som samhällsbärande språk i framtiden.


Språkförsvarets styrelse den 4 maj 2019


Per-Åke Lindblom, Spånga kyrkväg 616, 163 62 Spånga

Arne Rubensson, Årsta

Kajsa Pehrsson, Huddinge

Olle Käll, Gävle

Christer Jansson, Hässelby

Christina Johansson, Stockholm

Per-Owe Albinsson, Täby

Ann Etzler, Stockholm

Lars Fredriksson, Åkersberga


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
 
Ingen bild

Stefan Ljungdahl

Onsdag 8 maj 22:47

Hej!

Vad är detta för larv? Har ni haft barn på någon av Engelska skolans skolor? Att vissa ämnen undervisas på engelska vissa år, innebär inte en utarmning av barnens svenska. Undervisningen i svenska liksom undervisningen generellt är mycket bra på engelska skolans skolor.

Vad är kopplingen mellan skolan och ”globish” och när gjorde ni till er uppgift att begränsa ungdomars inlärning av engelska?

Ni skämmer ut er organisation med detta agerande. 
Ingen bild

Observatör

Onsdag 8 maj 23:15


På vilket sätt har Språkförsvaret gjort det som sin uppgift ”att begränsa ungdomars inlärning av engelska”? Engelska har haft status som första främmande språk i svenskt skolväsende alltsedan andra världskriget. Läroplanerna idag föreskriver dessutom idag att det finns tre kärnämnen: svenska, engelska och matematik.
Det nya är att skolor som Internationella engelska skolan (IES) tillåts använda engelska som undervisningsspråk. Undervisningsspråket i deras grundskolor är till 50 procent på engelska och på gymnasienivå upp till 90 procent. Detta är ett organiserat språkbyte, som dessutom är skattefinansierat Det är inte så att ”vissa ämnen undervisas på engelska vissa år”. Har du verkligen dina barn i Internationella engelska skolan?
Menar du att man inte kan uttala sig om Internationella engelska skolan, om man inte själv har barn där ?? I så fall är den överväldigande majoriteten av detta lands invånare diskvalificerade från första början.
Språkförsvaret har naturligtvis tagit del av elev- och lärarrapporter liksom forskning. Internationella engelska skolan har ett snedvridet elevurval, tillämpar betygsinflation och deras lärare ligger under lönegenomsnittet för den svenska lärarkåren. Om IES hade engagerat de bästa lärarna i Sverige, skulle de naturligtvis också ha de högsta lönerna. Vad vet du om undervisningen på andra skolor? Det mesta tyder på att eleverna i IES bara blir marginellt bättre på engelska, men sämre på svenska.
Det vore en annan sak om eleverna och deras föräldrar betalade ur egen ficka till IES. Det finns ingen anledning att svenska staten med skattemedel finansierar en skola, som undergräver svenska språkets ställning. Det är ingen problem med att lära sig engelska i den kommunala skolan. Den som har råd kan dessutom finansiera barnens språkresor, om det behövs.

 
Ingen bild

Per-Owe Albinsson, medlem i Språkförsvaret

Torsdag 9 maj 19:59

Hej Stefan!

Jag anser att det faktiskt är du som är larvig och skämmer ut dig, med din naiva syn på språks status och vad språks inbördes status leder till på sikt.

Tror du på fullt allvar att svenskan kan förbli samhällsbärande på sikt om vi, i rent kolonial anda, succesivt låter ett annat språk bli undervisningsspråket i landet? Eller bryr du dig inte om att svenskan degraderas?

Engelskspråkig undervisning står faktiskt i strid med språklagen från 2009, som anger att det är svenska och inte engelska som är och ska vara det samhällsbärande språket, samhällets gemensamma språk och att det svenska språket ska kunna användas inom samtliga samhällsområden.

Det är en väsensskillnad mellan att undervisa i ett språk och på ett språk och personligen vill jag inte att en enda av mina skattekronor ska gå till någon annat än undervisning på svenska (språkämnen undantagna).

 
Ingen bild

Per-Owe Albinsson, medlem i Språkförsvaret

Torsdag 9 maj 20:05

Historien är full av exempel på vad som händer då ett främmande språk upphöjs till undervisningsspråk. De tydligaste exemplen är naturligtvis de gamla kolonialspråkens (engelska, franska, spanska, portugisiska och holländskas) framfart i tredje världen.

Det finns dock även europeiska exempel. Det tog till exempel inte lång tid innan iriskan spelade andrafiolen på Irland, efter att engelskan hade införts som undervisningsspråk.

Om det är dit du vill, d v s att svenskan ska förpassas till att vara ett hemmaspråk, så förstår jag din inställning till engelskspråkig undervisning. I annat fall ber jag dig att tänka igenom det hela en gång till.

 
Ingen bild

Per-Owe Albinsson, medlem i språkförsvaret

Torsdag 9 maj 20:13

Att du, Stefan Ljungdahl, titulerar dig själv "Business developer", CEO och så vidare, utan att ens använda parallella svenskspråkiga benämningar, säger faktiskt det mesta om hur lågt du värderar ditt (vad jag kan förstå) modersmål.

 
Ingen bild

Också språkförsvarare

Torsdag 9 maj 20:59

Till Stefan Ljungdahl!

Det finns medlemmar i Språkförsvaret som har barn eller barnbarn i Internationella engelska skolan och ser vad deras undervisningskoncept gör (eller rättare sagt förstör) med deras svenska.

En fråga till dig:

Varför ska vi tvingas självfinansiera ett språkbyte? Goddag yxskaft!

Som Per-Owe Albinsson uppmanade dig: Tänk igenom din hållning i språkfrågan (minst) en gång till!

 
Ingen bild

Uppmärksam

Torsdag 9 maj 21:18

Det finns också positiva exempel vad gäller undervisningsspråkets betydelse:

Det är framförallt genom att finlandssvenskarna har lyckats slå vakt om svenskan som just undervisningsspråk, som svenskan lever vidare i Finland.

Ljungdahl verkar inte vara särskilt påläst.

 
Ingen bild

Christina Johansson

Fredag 10 maj 06:01

Stefan Ljungdahl borde ha tänkt till innan han skickade i väg sitt tanklösa mejl. Han skriver: ”Att vissa ämnen undervisas på engelska vissa år, innebär inte en utarmning av barnens svenska.”

Mitt svar på detta påstående är följande: Den engelskspråkiga undervisningen i olika ämnen äger inte bara rum vissa år utan jämt. I Internationella Engelska Skolans grundskolor är 50% av undervisningen på engelska, och i Internationella Engelska Skolans gymnasier är 90% av undervisningen på engelska. Internationella Engelska Skolan satsar nu också på förskolan. Stefan Ljungdahl borde begripa att Internationella Engelska Skolan, som har etablerat sig från norr till söder och från öster till väster i vårt avlånga land och som fortsätter att expandera, är ett stort hot mot svenskan.

 
Ingen bild

Sunt förnuft

Fredag 10 maj 22:14

Stefan Ljungdahl!

Svenska ungdomar tillhör redan världseliten vad gäller engelskkunskaper. De är till och med allra bäst enligt undersökningar som har gjorts nyligen. Detta även utan exempelvis Internationella engelska skolans språkbytesskolor.

Räcker inte det för dig?

Du får gärna förklara varför jag och andra i detta land ska tvingas självfinansiera ett språkbyte på sikt, via våra skattepengar.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 22 nov 14:35


    Hej!   Förvisso är det ett otyg att engelska används i tid och otid här i landet men det är lika viktigt att värna om svenskan genom att påtala när journalister skriver helt tokiga saker som "Polisen eftersöker tips efter överfallen i Fa...

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 22 nov 12:23

Jag har under denna vecka upplevt en positiv förändring i min språkliga vardag och som jag vill delge er följare av denna utmärkta och mycket viktiga nätdagbok:   På Folktandvårdens mottagning där jag bor har hälsningsmeddelandet då man når växel...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 21 nov 11:58


(Brev till Språkförsvaret)   Hej    Jag vill nominera blöjtillverkaren Libero som ägs av det svenska företaget SCA till Årets anglofån. På blöjpaketen, som saluförs till svenska konsumenter, finns inte ett enda ord på svenska. Inte ett enda. ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 20 nov 11:59


HUI = Handelns utredningsinstitut, vars officiella namn sedan år 2010 är "HUI Research AB" och som därmed sorterar under avdelningen "Fånig och fullkomligt onödig svengelska i dess värsta form".   Icke desto mindre: Ett nytt ord i svenskan alltså...

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 19 nov 15:20

  (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Presentation

Omröstning

Anser du att språklagen från 2009 fungerar tillfredsställande i dagsläget, det vill säga att den ger det svenska språket ett tillräckligt skydd framförallt gentemot engelskans expansion?
 Nej, språklagen behöver absolut skärpas.
 Nej, tveksamt om språklagen ger något skydd.
 Ja, språklagen fungerar tillräckligt väl.
 Det behövs ingen språklag.
 Vet inte.
 Jag visste inte ens att det fanns en språklag.

Fråga mig

122 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Maj 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se