Direktlänk till inlägg 15 februari 2013

Förkortningen mvh – praktisk eller nonchalant?

Av Nätverket Språkförsvaret - 15 februari 2013 22:25

Idag berättar Språkrådet att man har kastat ut en fråga på sin Facebook-sida om hur mvh uppfattas. Språkrådet skriver:


Det visade sig att det råder delade meningar om mvh. Många tycker att förkortningen är bra, särskilt i sms eller mejl av formellare slag. Andra tycker att den är nonchalant, kylig och direkt oartig.”

 

Språkrådet håller i princip fast vid sin tidigare rekommendation:


Rekommendationen får även i fortsättningen bli att använda mvh med försiktighet. Det är dock bra att ha i åtanke att många inte alls uppfattar det som oartigt eller ens är medvetna om att det kan ge ett nonchalant intryck. I många mobiltelefoner omvandlas för övrigt mvh automatiskt till med vänlig hälsning när man skriver, och då är ju problemet ur världen.”

 

Jag tillhör dem som anser att mvh är en mycket praktisk förkortning – i mejl. Orsaken är att jag vanligtvis skriver en mejltext snabbt och att den inte är avsedd att publiceras. Varför spilla tid på att skriva tre ord? Däremot undviker jag förkortningen i brev och skriver i stället ”Med vänlig/-a hälsning-ar”. Om jag är riktigt formell, skriver jag ”högaktningsfullt”.  Skriver jag ”med utmärkt högaktning”, är jag snarast förbannad och på krigsstigen.


Per-Åke Lindblom

 

(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
ANNONS
 
Ingen bild

Examinerad från Handelsgymnasium 1966

16 februari 2013 11:05

En hel del formellt brevskrivande ingick i språkundervisningen, som jag var mer än lovligt lat i. Men varje fransklektion avslutades med att jag fick säga högaktningsfullt. Jag hoppas jag är ursäktad om jag stavar fel nu. Franskan har inte kommit till särskilt stor användning för mig i vuxenlivet.

Je vous présente Messieurs et Mesdames mes salutations cordiales. Hochachtungsvoll och Yours sincerely slapp jag avsluta lektionerna i tyska och engelska med.

Visst har affärsspråket blivit alltmer informellt sedan dess, men det moderna mvh tycker jag kvittar. Det känns för slarvigt. Jag skriver hellre "Vi hörs!" eller "Lycka till!" även i affärsbrev, dock ej i formella offerter, som faktiskt är juridiskt bindande dokument. Då får det bli

Med vänlig hälsning

 
Ingen bild

Hillo

16 februari 2013 14:54

"Högaktningsfullt" slutade jag använda för minst 20 år sedan (fast jag då fortfarande arbetade inom näringslivet. Jag anser att "Med vänlig/a hälsning/ar" täcker även de formellare sammanhangen. När jag är riktigt sur på mottagaren undertecknar jag med "Stockholm som ovan" och mitt namn. Ett så respektfullt avslut som "Utmärkt högaktning" går för mig inte ihop med att vara förbannad och/eller på krigsstigen.

"Mvh" duger alldeles utmärkt i mejl- och sms-sammanhang, tycker jag. Fast de flesta jag sms:ar till får en "kram" ;-).

 
Ingen bild

Hillo

16 februari 2013 15:08

Per-Åke, väldigt mycket vid sidan av ämnet:

De två första orden i sista stycket av ditt inlägg ovan aktualiserar ett problem för mig, som jag får allt svårare att förlika mig med, trots att det är utomordentligt vanligt. Du skriver "Jag tillhör dem som ...". Det skär i mig varje gång någon säger eller skriver så. För mig är det korrekta "Jag hör till dem som ..." dvs jag deklarerar en tillhörighet och inte att jag är någons egendom. Är jag onödigt grinig? Har det skett en förskjutning i begreppet, som tillåter även din (och många andras) formulering?

 
Ingen bild

Hallå Hillo

16 februari 2013 18:15

Jag hör till dem som håller med dig, men jag hör även till dem som inte såg språkfelet förrän du påpekade det. Och jag hör till dem som ofta låter enstaka fel i en text passera, utom när attityden hos talaren eller skribenten blir alltför genomskinlig. Och jag hör till dem som reagerar negativt på dåliga översättningar från språk, som jag behärskar någorlunda väl.

Att översätta tyskans "Hör zu" till "Hör till" istället för till "hör upp" hör till sådana språkgrodor som professionella översättare upphört med.

Om vi inte direkt måste upphöra med tillhöra bör vi dock höra upp när när någon säga att den hör till.

Nätverket Språkförsvaret

16 februari 2013 21:54

Många fyndiga formuleringar i din kommentar.

Hillo

 
Ingen bild

Frank-Michael

19 februari 2013 11:04

Jag håller med Magdalena Ribbing: Mvh är som att "vilja vinka till någon men inte bry sig om att lyfta handen från knähöjd". Hon ger rådet "orkar man inte skriva ut orden så är det bättre att avstå från att skriva något alls".
I Tyskland skriver vissa "MfG" (Mit freundlichem Gruss) eller "SW" (Schönes Wochenende). Dessa förkortningar anses vara ohövliga och oäkta, även i affärssammanhang. I brev- och mejlväxling vänner eller närmare bekanta emellan skall man även variera de avslutande orden så att de inte blir formella. "MfG" och "SW" är det mest formella man kan tänka sig, något som inte minst av det skälet undviks.
Frank-Michael

 
Ingen bild

Michaël Stenberg

21 februari 2013 00:39

Jag använder aldrig mvh. Med förvåning – och inte utan viss irritation – har jag noterat att Per-Åke brukar avsluta mejl med dessa tre bokstäver, men jag har inte velat ta upp saken till diskussion. När ämnet nu är på tapetan tar jag tillfället i akt att säga vad jag tycker. Precis som Magdalena Ribbing anser jag att mvh ger ett nonchalant och direkt oartigt intryck, även om jag förstår att de som skriver det har goda avsikter och inte gör det för att såra. Men om man reflekterar djupare kring fenomenet – och det bör ju vi språkförsvarare göra – inser man att mvh-andet inte fyller någon som helst vettig funktion. Är man så slapp eller har så bråttom att man inte orkar skriva ut "(med) (vänlig)(a) hälsning(ar)" i ett e-brev är det bättre att bara underteckna med namn. Eller varför inte ha en färdig avslutningsfras liggande längst ner? Vill man variera går det ju att spela in ett par alternativ i tangentbordet och få fram dem med ett par knapptryckningar lika snabbt som att skriva mvh. Vad gäller sms-ande brukar ju ändå språkbruket vara så stympat att man saklöst kan strunta i avslutningsfraser.

Kom att tänka på en gammal förkortning: S. H. T. (=Salvo honoris titulo; jämför namnet på ordenssällskapet och den tidigare restaurangen på Kungsgatan i Stockholm!) som vår hyresvärd när jag var liten använde som hälsningsfras i brev som skickades till samtliga hyresgäster. Den förkortningen tycker jag faktiskt hade ett visst berättigande, fast idag skulle väl inte många förstå den.

Michaël,
examinerad från handelsgymnasium 1965 (Commercial College of Halmstad, som vår lärare i nationalekonomi brukade skriva på stencilerade papper han gav oss, redan för ca 50 år sedan!)

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

21 februari 2013 15:06

I mitt inlägg skrev jag att jag använde den mycket praktiska förkortningen mvh – i mejl. ”Orsaken är att jag vanligtvis skriver en mejltext snabbt och att den inte är avsedd att publiceras. Varför spilla tid på att skriva tre ord?”. Nu sägs det att denna förkortning skulle vara oartig och nonchalant. Jag känner många i min bekantskapskrets som använder samma förkortning och det finns inga tecken som tyder på att dessa människor skulle vara vare sig oartiga eller nonchalanta i allmänhet. Omvänt gäller att det inte heller finns några tecken på att de som konsekvent avstår från att använda mvh skulle vara mera kultiverade och väluppfostrade än de förra. I båda fallen måste man göra en helhetsbedömning för att dra några som helst slutsatser. De som vill använda ett mer formellt skrivsätt som ”Med vänlig/-a hälsning/-ar” i mejl får gärna göra det för mig. Jag missionerar inte för mvh. Observera att jag i princip bara använder mvh till vänner och bekanta – aldrig första gången jag tillskriver någon. Det är helt frivilligt att tillhöra min vän- eller bekantskapskrets. Har man väl en gång förstått att mvh betyder ”med vänlig hälsning”, slipper man alla tolkningsproblem.
Jag tror inte på auktoriteter, speciellt inte när det gäller etikett. Etikettexperter må veta en hel del om etikett, men deras omdömen om vad som är rätt eller fel är inte mera värda än någon annans, eftersom de inte är grundade i någon insikt vad som är objektivt rätt eller fel. Etikett är tidsbundet och skiftar från kultur till kultur, t.o.m inom det egna landet.
Förkortningar är ofta praktiska. De kan också rädda liv som SOS (som egentligen inte står för någonting)!

 
Ingen bild

profanus

21 februari 2013 15:50

I mejl som är ungefär som en i all hast skriven lapp på dörren. "har gått ut, kommer strax" passar mvh alldeles utmärkt. Det är en snabb hälsning under ett flöde och är bättre än bara ett namn, vilket jag däremot
uppfattar som kyligt. Med vänlig hälsning tillhör en mera utvecklad text där jag dessutom har gått igenom alla mina tangentfel där bokstävenrna kommre lite fel
mvh
Profanus

 
Ingen bild

sms

21 februari 2013 18:45

Alla vet vad sms är, men hur många vet vad det betyder. Jag tänker på det "som man säger", men det är min egna vantolkning. En annan vantolkning är den av SOS som man säger skulle betyda "save our souls", vilket är en efterkonstruktion.

På www.alltomvetenskap.se/index.aspx?artic eller om man googlar på "vad betyder sos" får man reda på att det var en internationell överenskommelse som grundade sig på att morsesignalen är så enkel "tre korta tre långa tre korta". Konstigare än så är det inte.

Vad man kan få lära sig om man läser Språkförsvarets nätdagbok.

 
Ingen bild

Olof Skötkonung

23 februari 2013 19:43

Lustig diskussion:-) Om man tillskriver någon egenskaper som nonchalant, lat o.s.v, för att denne (jag använder ej "hen", "denne" funkar bra) använder "Mvh" i vissa sammanhang, då tror jag att man skjuter sig själv i foten och går miste om många nya bekantskaper. Då är man inte tolerant för mycket... Jag använder endast "Mvh" i mejl, då i en automatisk signatur, och i KMT (Kortmeddelandetjänst hade det kunnat heta, men nu förkortas det Short Message Service, SMS). Snigelpost skriver jag dock knappt längre.

Men kanske ska jag nu ändra till "Med vänliga hälsningar" i signaturen, bara för att att jag gillar våra exotiska prickiga bokstäver, men jag tycker att utskrivningen är för formell. Och jag vill inte vara formell för någon, jag är "du" med alla, när jag blir tilltalad ni, vanligast i butik, så frågar jag "vilka ni?" Skulle inte kalla "vår" kung för Hans majestät heller, han är också en du som alla andra.

Alla människor har en viss mängd energi. Istället för att irritera sig på andras eventuella mycket vanliga förkortningar, och språkpolisa varandra, tycker jag att man ska rikta energin mot det största hotet, själva grundvalen för Språkförsvarets existens: engelskans ockupation, erövring och kolonisering av vårt språk...

 
Ingen bild

Språk är aldrig neutralt

24 februari 2013 08:33

Olof Skötkonung, visst riktar kärnan i Språkförsvaret mycken energi mot just det du nämner, vilket inte hindrar att man diskuterar språkbruk någon gång ibland. Hur man uttrycker sig visar vem man är och vem man vill vara. Det är utifrån detta omgivning bedömer en, en ständigt pågående process som är nödvändig för allt umgänge.

Du kan vara förvissad om att energin fortsätter att riktas åt det håll du anger. Själv kommer jag antagligen att vara heltidssysselsatt med just det några månader framåt.

 
Ingen bild

Michaël Stenberg

25 februari 2013 21:04

Apropå tillhöra och höra till:
I likhet med Per-Åke har jag hittills inte brukat reagera på "jag tillhör dem som", men Hillos inlägg fick mig att fundera. Sedan dess har jag haft ögon och öron öppna för frågan. Mitt vanliga uttryckssätt verkar vara "jag tillhör dem som" både i tal och skrift; jag har hittat mejl där jag skrivit så. Vid närmare eftertanke började jag undra om det verkligen i vedertaget språkbruk finns en så skarp avgränsning i betydelse mellan tillhör och hör till som Hillo gör gällande. Svenskans partikelverb är ju sinsemellan väldigt olika i det har avseendet: vissa kan ha både fast och lös sammansättning utan skillnad i betydelse, andra inte, t.ex avgå--gå av. I vissa fall handlar det om en stilistisk skillnad: fast sammansättning är formellt, lös informellt.

Jag tittade i NE:s ordbok (utarbetad av Språkdata i Göteborg och i stort sett identisk med Svensk ordbok), både på tillhöra och höra till (under uppslagsordet höra). Där tycker jag det framgår att man kan använda både tillhöra och höra till i den betydelse vi här diskuterar.

I fredags, 22 februari, intervjuades några politiker i SR P1:s Studio Ett 17-timmen. En av dem sade "Jag tillhör dem som ...". Ingenting jag hängde upp mig på. Men när studioreportern riktade sig till en av intervjupersonerna med orden "Du tillhör en av dem som ..." (!), då slog jag bakut. Tyvärr var det inte första gången jag hörde detta i radio.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

26 februari 2013 11:52

Jag sökte på "tillhör" och "hör till" på Google och fann många sidor, där skribenterna växlade mellan dem i en samma text (säkerligen av stilistiska skäl) och alltså behandlade dem som synonyma. I likhet med Michaël har jag svårt att se att det skulle finnas någon viktig betydelseskillnad mellan de båda partikelverben. Men det finns nog sammanhang, där det ena partikelverbet fungerar bättre än det andra.

- Brukar man ta en snaps till sillen?
- Det hör till.
Här tycker jag inte att "det tillhör" fungerar.

 
Ingen bild

Hillo

26 februari 2013 15:14

Michaël och Per-Åke,
Tack för era kommentarer till mina språkliga tvivel, om "tillhöra" och "höra till". Jag kommer nog även i fortsättningen att använda partikelverbet(!) som jag tycker att det känns bäst (se ovan). Sen kan man alltid undvika problemet genom att säga "jag ÄR en av dem som ..." ;-)

 
Ingen bild

MAx

17 juli 2014 18:33

Sen när anses "med utmärkt högaktning" vara nonchalant eller på krigsstigen?
Läste ett brev skrivet av Svante Arrhenius och han avslutade det med "med utmärkt högaktning"...Jag tror knappast att han var på krigsstigen när han skrev det i sin doktorandsavhandling eller brev till nobelpriskommitén.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

17 juli 2014 19:26

Max,det beror väl på i vilket sammanhang man använder "med utmärkt högaktning". Om det används i ett sammanhang, där man inte förväntas vara artig eller formell, så kan jag lova att det kommer att uppfattas som ironiskt.

 
Ingen bild

JLRamírez

19 juli 2014 21:42

vad är det för fel iden säkerhetskoden jag har använt?
Jag skriver exakt de 4 bokstäver som ni anger, men något mellanrum blir omöjligt att använda.
Om ni inte kan hålla en debattsida som fungerar utan bara ställer till trassel, så får ni stänga er hemsida och dra åt H:e

 
Ingen bild

Webbredaktionen

20 juli 2014 10:56

Det är inget problem med den här nätdagboken. Det har skrivits in 2484 kommentarer i den. Du skriver:"Jag skriver exakt de 4 bokstäver som ni anger, men något mellanrum blir omöjligt att använda."

Vilket mellanrum? De fyra bokstäverna ska skrivas ihop; det har du uppenbart gjort när du skickade iväg denna kommentar.

 
Ingen bild

Hillo Nordström

20 juli 2014 16:31

JL Ramirez. Det där var väl ett civiliserat och välavvägt inlägg. Vi kommer inte att stänga hemsidan (eftersom den uppenbarligen fungerar, men ser gärna att vi slipper fula påhopp som din ovanstående.

Nätverket Språkförsvaret

20 juli 2014 16:34

"... ditt ovanstående." ska det naturligtvis vara.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Fredag 28 feb 08:00

(Denna text  är hämtad från Anna Köhlers Översättarbloggen – här något förkortad)   Här kommer Umberto Ecos skrivregler i svensk tolkning.   Det är egentligen Eco själv som har gjort en översättning av urvattnade skrivregler som cirkule...

Av Nätverket Språkförsvaret - Torsdag 27 feb 15:33


  (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 26 feb 16:00

Gunnar Wetterberg, också känd från ”På spåret”, skriver i Expressen:   ”Sedan dess har den masspridda skrivkulturen blivit viktigare och viktigare, till en början med böcker, broschyrer och flygblad, från 1800-talets slut också ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 26 feb 11:29

Den förre tillförordnade skolchefen i Vallentuna, Jonas Hård, som var aktiv i det misslyckade försöket att få Internationella Engelska Skolan till Vallentuna, har fått en anställning som "principal" på  –  Internationella Engelska Skolan!   ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 25 feb 11:54


  Ur dagens DN.   Edith Piaf var fransyska! Jag tror att hon bara hade haft en sak att säga om dessa anglofila men faktiskt även oförskämda svenskar: "Merde!"   Per-Owe Albinsson   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsva...

Presentation

Omröstning

Vilken hälsningsfras, om någon, använder du när du kontaktar en privatperson per brev eller mejl för första gången?
 Hej
 Hej + förnamn
 Hej + förnamn + efternamn
 Bästa/bäste + förnamn
 Bäste/bästa + förnamn + efternamn
 Käre/Kära + förnamn
 Kära/käre + förnamn + efternamn
 Bara förnamn
 Förnamn + efternamn

Fråga mig

124 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28
<<< Februari 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se