Direktlänk till inlägg 18 oktober 2009

Engelska från första klass?

Av Nätverket Språkförsvaret - 18 oktober 2009 13:09Enligt bl.a Svenska Dagbladet igår kommer Folkpartiets partistyrelse inför landsmötet i november att lägga fram ett förslag att engelska ska bli obligatoriskt ämne redan från årskurs ett i den svenska grundskolan. Eftersom detta förslag varit i säck, innan det hamnade i påse, d.v.s Globaliseringsrådet kom med detta förslag redan i maj i år, kan vi lika gärna återge Språkförsvarets pressmeddelande om detta förslag. Språkförsvarets motargumentation är fortfarande helt relevant:


Det finns ingen forskning som säger att elever i den svenska ungdomsskolan kommer längre i sin behärskning av engelska än vid en senare start, som idag normalt sker i årskurs 3 eller 4. Forskning visar i stället att det som är avgörande för ungdomars engelskkunskaper är deras eget intresse och användande på fritiden. Svenska grundskoleelever och gymnasieelever ligger redan väl till i internationella kunskaper i engelska utan att tiden behöver utökas i skolan.
 
Förslaget medför enbart att engelskans status i Sverige ytterligare stärks, något som visat sig vara ett problem för svenskan inom bl.a högre undervisning, och som föranlett den av riksdagen nyligen beslutade språklagen den 20 maj.
 
En ytterligare betoning på engelska i Sverige är dessutom kontraproduktiv vad gäller svenska ungdomars minskade intresse att studera utomlands. Detta hänger samman med ett minskat intresse för andra språk än engelska i Sverige. Här har den ensidiga fixeringen på engelska som enda internationella språk varit en bidragande orsak. En höjd status för engelskan i skolan riskerar att öka problemen för både svenskan och andra språk.
 
Språkförsvaret förordar i stället en skola där inte enbart engelskan ses som en nyckel till goda internationella kontakter. De flesta bilaterala kontakter fungerar bäst utan omvägen över engelskan
.”


På Svenska Dagbladets startsida, strax under bilden på Björklund och rubriken ”Alliansstöd för Björklunds förslag” anordnas en webbomröstning. Gå in och rösta!


(Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret)

 
ANNONS
 
Ingen bild

Tatanka

18 oktober 2009 14:08


Att göra engelskan till ett språk redan från början är ännu ett steg på vägen mot att byta bort svenskan. Vårt eget språk kommer att tillåtas leva kvar som en kuriös dialekt medan det "riktiga" språket, engelskan, flyttar fram sina positioner.Hur aningslösa är inte svenskarna.Har de inte sett hur det har gått till på Irland, I Kurdistan, i Spanien. Fast där har det varit ockupationsmakten som har tvingat fram språkbytet. Här är det svenskarna själva. Vilken dödslängtan!

 
Ingen bild

lr.

19 oktober 2009 00:24

Jag ser inget som helst problem med engelska från första klass, eftersom svenskarna faktiskt behöver bli mycket bättre på engelska. Att förbättra/bygga ut undervisningen i främmande språk är ingen domänförlust och goda kunskaper i engelska betyder inte att vi blir sämre på svenska. Därmed inte sagt att vi inte behöver andra språk också, B-språk i från första klass skulle naturligtvis vara ett ännu bättre förslag och svenska språket behöver försvaras men att kritisera engelskundervisningen är knappast rätt väg att gå.

 
Ingen bild

Per-Åke Lindblom

19 oktober 2009 15:47

Teorin om att man ska lära sig språk så tidigt som möjligt är bestickande, men leder ändå fel. Det finns inga empiriska bevis för att elever som börjar med ett främmande språk redan i årskurs ett skulle bli bättre på detta främmande språk än de som börjar lära sig språket i årskurs tre eller fyra. Inlärningen av ett främmande språk måste ske med grund i modersmålet (eller det starkaste språket). Låt eleverna lära sig läsa och skriva på det egna modersmålet först, om inte det andra språket finns naturligt i omgivningen (t.ex. om föräldrarna har olika modersmål).

Teorin om den tidiga inlärningens avgörande fördelar förfäktas energiskt av de f.d kolonialmakternas, Storbritanniens och Frankrikes, språkbefrämjande organisationer i Afrika. Konsekvensen är att i vissa afrikanska stater är kolonialspråket undervisningsspråk från årskurs ett. Jämförande tester i slutet av grundskoletiden visar dock att elever i länder, där man har undervisat på ett inhemskt språk, under åtminstone de tre första åren, innan man övergår till kolonialspråket, uppnår bättre resultat i engelska än elever från de förstnämnda länderna. Det hör till saken att Goethe-Institutet förordar den andra linjen, men så förlorade ju också Tyskland alla sina kolonier i Afrika redan efter första världskriget.

Den som menar att tidig inlärning är den avgörande aspekten måste förr eller senare dra den slutsatsen att årskurs ett inte är tidigt nog. Nästa steg är naturligtvis att göra engelska obligatoriskt i förskolan. Det säger också Moderaternas skolpolitiska talesperson enligt Svenska Dagbladet: ”Vi har sagt att vi välkomnar att man har engelskan redan i förskolan.” Enligt en nyhetsnotis i Metro lär sig tvååringarna på Lilla Trulsegårdsskolan i Torslanda engelska redan. Om man börjar med engelska redan i förskolan, kommer man att märka att interferensen från svenskan, d.v.s att föräldrarnas och barnens huvudspråk och omgivningens huvudspråk, är ett problem. Hur ska man lösa det problemet? Genom att anamma Marian Radetzkis linje att organisera ett språkbyte i Sverige över hela linjen till engelska?

I Språkförsvarets pressmeddelande den 18/10 om folkpartiets förslag heter det:

”Forskning visar i stället att det som är avgörande för ungdomars engelskkunskaper är deras eget intresse och användande på fritiden.”

Jag kan ta mig själv som exempel. I fjol gjorde jag för skojs skull webbaserade. placeringstester vid Oxfords universitet och Goethe-Institutet. Jag uppnådde 78 procent på den engelska testen, vilket betecknades som akademisk nivå; 67 procent på den tyska, d.v.s avancerad nivå; 50 procent på den spanska, d.v.s bättre medelmåtta, och slutligen 30 procent på den franska, d.v.s sämre medelmåtta. Resultaten i engelska och tyska var förväntade, eftersom jag tog ett ”strategiskt beslut” redan som artonåring att regelbundet läsa litteratur, tidskrifter och tidningar på engelska och tyska. Det mest intressanta är resultatet i spanska, eftersom jag är helt självlärd i språket. Jag har inte följt en enda kurs. Det illustrerar betydelsen av ”eget intresse och användande på fritiden”. Allt började med att jag ville förstå vad de spanska sjömännen pratade om på en norsk båt 1963.

När jag gick i skolan på 50- och 60-talet började vi läsa engelska redan i folkskolan och fortsatte sedan med tyska och franska i realskolan. Vi började med engelska i fjärde klass, varför jag uppskattningsvis läste engelska i sju år, tyska i minst fem år och franska i två år (jag hoppade av efter första ring i gymnasiet). Det var en bra rangordning, språken var obligatoriska och det förhållande att alla studenter hade läst tyska så pass länge gjorde att man på högskolan kunde förvänta sig att studenterna kunde läsa texter på tyska förutom på engelska.

Detta system har successivt urholkats, så att till sist enbart engelska är obligatoriskt. Det är visserligen obligatoriskt att läsa ytterligare minst ett språk, men det är inte bestämt vilket. Det kan vara tyska, franska, spanska, italienska, ryska och kinesiska. Konsekvensen av detta är att kursanordnarna inom högskolan inte längre kan begära att studenterna ska läsa litteratur på något annat språk än svenska och engelska (utom i språkämnen förstås). Engelskans ställning har stärkts gentemot alla andra främmande språk, inkl. svenskan. På gymnasiet togs de två betygen i svenska bort och ersattes med ett liksom i engelska. Dessutom är engelska är ett kärnämne liksom svenskan och matematik.

Globaliseringsrådets och Folkpartiets förslag representerar en övertro på engelskans betydelse, en förenklad syn på språkinlärning och dessutom kommer förslaget att stärka engelskans status än mera i Sverige. Enligt Eurobarometern var Sverige den enda medlemsstat, där majoriteten av de tillfrågade ansåg att det räckte att man lärde sig ett främmande språk (läs engelska) förutom det egna modersmålet. Denna inställning har ju inte ramlat ner från himlen. Den kommer att underblåsas än mera genom Folkpartiets förslag. Dessutom tror många svenskar att de är bäst i världen på engelska utanför de engelskspråkiga länderna, vilket heller inte stämmer. Studenter med danska, isländska, finska eller norska studenter var alla bättre på TOEFL-testen (obligatorisk språktest om man vill studera vid ett amerikanskt universitet) 2008 än de med svenska som modersmål. Det är i och för sig slumpen, som bestämmer vilka och hur många i respektive som gör denna test, så representativiteten i urvalet är inte säkerställd. Men förhållandena i dessa länder är likartade i fråga om ekonomisk utvecklingsnivå, utbildningstidens längd och antalet elever som går vidare till högre studier. Vi kan direkt utesluta att de danska, isländska, finska eller norska studenternas resultat skulle bero på att de läser engelska från årskurs ett, för det gör de inte.
Det mest intressanta är självfallet de finskspråkiga studenternas resultat, eftersom deras modersmål inte ens är besläktat med engelskan. De viktigaste förklaringarna är förmodligen i stället att Finland har ett omvittnat effektivt skolsystem och att de finskspråkiga studenterna faktiskt också har läst – svenska.


 
Ingen bild

Klarsynt

20 november 2009 17:08

Helt galet att införa eng redan i år 1 och i förskoleklassen, som dessutom är en icke obligatorisk skolform. Lyssna på radions p 1 20/11 på morgonen!
Forskning visar att detta inte har någon som helst effekt annat än OM ELEVERNA INTE HAR EN INFÖDD engelsman, som 1 gng/dag konverserar på eng med eleverna. Var finns den resursen?
Att göra detta ämne till obligatoriskt är så galet att ord inte räcker till!
Låt oss ge våra elever grunderna i vårt svenska språk.
Det behöver dom ty de tillbringar all sin fria tid framför datorn med diverse spel.
Fantasin är helt utraderad och vi lågstadielärare får jobba oss gul och blå för att omprogrammera deras hjärnor bort från krigs- och våldsspel.
Var ska detta sluta? I nappen inmatad med våld!!!!!
Svaret är givet!

 
sara

sara

2 maj 2014 15:56

Hej,

Jag skriver c-uppsats och försöker leta upp forskning som visade att man läste engelska mycket senare än vad man gör idag, idag läser man det engligt skolverket i årskurs 1 men antar att det varierar lite från skola till skoa men man började ganska sent med det förr i tiden men i vilket årtal eller vilken kurs vet jag inte? Om någon vet kan ni skicka en kommentar till min blogg så kan ni få min mail adress?
Tack på förhand
Med vänliga hälsningar
/Sara

http://minitant.blogg.se

 
Ingen bild

Observatör

2 maj 2014 18:35

Sara,

du bör gå igenom våra arkiv "Engelska som första undervisningsspråk" - http://www.språkförsvaret.se/sf/index.php?id=393 - och "De moderna språkens ställning" - http://www.språkförsvaret.se/sf/index.php?id=394 - så kanske du hittar du något matnyttigt.

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Nätverket Språkförsvaret - Onsdag 1 april 17:06

I kölvattnet av coronapandemin har det lanserats ett nytt ord i Danmark:   ”Ordet antivaxist er opfundet af Carsten Bagge Laustsen og præsenteret på Facebook den 29. marts i år. Ordet er en forrygende hybrid af en sammensætning af et klassi...

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 31 mars 15:16


       Så långt ifrån Waynes Coffees urvattnade, standardiserade och likriktade fikaställen som det går att komma. Att man dessutom kan lämna parlören hemma, gör det hela än bättre.   Heja på!   Per-Owe Albinsson   (Denna nätdagbok är knu...

Av Nätverket Språkförsvaret - Tisdag 31 mars 08:00


  "Blir alltid lika glad när det är ett svenskt namn på produkten, inte alls självklart i dessa dagar", skriver Ulrica Falk på Språkförsvarets vänner.   (Denna nätdagbok är knuten till nätverket Språkförsvaret) ...

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 30 mars 13:00

Hej!   Jag har hittat er trevliga hemsida, men får bara upp den engelska versionen. Eftersom jag har svenska som modersmål(som sannolikt de flesta av era kunder)  önskar jag komma in på er hemsida med svensk text.   Bästa hälsningar Lars Gö...

Av Nätverket Språkförsvaret - Måndag 30 mars 08:00

"Internationella" engelska skolans och liknande skattefinansierade språkbytesskolors blotta existens i Sverige är också tecken på ett galet självskadebeteende  - se denna artikel - som måste få ett slut. Helst igår!   Ja! Varför håller vi i Sveri...

Presentation

Omröstning

Vilken hälsningsfras, om någon, använder du när du kontaktar en privatperson per brev eller mejl för första gången?
 Hej
 Hej + förnamn
 Hej + förnamn + efternamn
 Bästa/bäste + förnamn
 Bäste/bästa + förnamn + efternamn
 Käre/Kära + förnamn
 Kära/käre + förnamn + efternamn
 Bara förnamn
 Förnamn + efternamn

Fråga mig

124 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5
6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Språkförsvaret med Blogkeen
Följ Språkförsvaret med Bloglovin'

Säg hellre!

Irriteras du av ett onödigt engelskt lånord och kan föreslå ett ersättningsord?  Skicka det i så fall till ersattningsordet@sprakforsvaret.se.  Om granskningsgruppen tycker att det är ett bra ord, belönas du med "Svenskan - ett språk att äga, älska och ärva" och ordet förtecknas också i avdelningen "Säg hellre!"


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se